Wartości metronomiczne tempa

Wartości metronomiczne tempa:

TEMPA WOLNE (ang. SLOW):

– Largo (Szeroko, bardzo powoli) = 40
– Larghetto (Trochę szybciej) = 45
– Lento (Wolno) = 50
– Adagio (Powoli) = 55
– Grave (Ciężko, poważnie) = 60

TEMPA UMIARKOWANE (ang. MEDIUM):

– Andante (Z wolna) = 70
– Andantino (Trochę szybciej niż Andante) = 80
– Moderato (Umiarkowanie) = 90
– Allegretto (Dość żywo) = 100

TEMPA SZYBKIE (ang. FAST):

– Allegro (Prędko. ruchliwie) = 120
– Vivo (Żywo) = 130
– Vivace (Z ożywieniem) = 150
– Veloce (Lotnie) = 160
– Presto (Szybko) 165
– Vivacissimo (Bardzo żywo) = 180
– Prestissimo (Bardzo szybko) = 200

Autor: KANDA

Back to Top