Techniki gry na gitarze – tłumaczenia

Duration Legend – Legenda oznaczeń czasu trwania

W – whole – cała nuta
H – half – półnuta
Q – quarter – ćwierćnuta
E – 8th – ósemka
S – 16th – szesnastka
T – 32nd – trzydziestka dwójka
X – 64th – sześćdziesiątka czwórka
. – note dotted – nuta z kropką
|-n-| – n-tuplets – n-tola (triola, kwintola, etc.)

Tablature Legend – oznaczenia na tabulaturze

L – tied note – nuta przedłużona
x – dead note – nuta wytłumiona
g – grace note – dosłownie tzw. toczek – w praktyce nuta-ozdobnik
(n) – ghost note – nuta nieakcentowana, nuta-duch
> – accentuded note – akcentowana nuta
NH – natural harmonic – flażolet naturalny
AH – artificial harmonic – flażolet sztuczny
TH – tapped harmonic – flażolet tappingowy
SH – semi harmonic – półflażolet
PH – pitch harmonic – też flażolet sztuczny, ale trochę inny. wpisz w google.
h – hammer on – legato w górę
p – pull off – legato w dół
b – bend – podciągnięcie
br – bendRelease – podciągnięcie-opuszczenie
pb – preBend – podciągnięcie przed kostkowaniem dźwięku
pbr – preBendRelease – podciągnięcie przed kostkowaniem i opuszczenie po kostkowaniu
brb – bendReleaseBend – podciągnięcie, opuszczenie, podciągnięcie
n/ – tremolo bar dip – krótkie użycie wajchy tremolo, floyd rose – opuszczenie i podciągnięcie
n – tremolo bar dive – jw, ale dłużej
-/n – tremolo bar Release up – dźwięk w górę z użyciem wajchy
/n – tremolo bar inverted dip – z wajchą – podciągnięcie i opuszczenie
/n – tremolo bar return – powrót wajchy do pozycji wyjściowej
-n – tremolo bar Release down – dźwięk w dół z wajchą
S – shift slide – ślizg z kostkowaniem
s – legato slide – ślizg legato
/ – slide into from below or out of upwards – ślizg z dołu, od nieokreślonego progu
– slide into from above or out of downwards – jw, ale w górę
~ – vibrato – vibrato
W – wide vibrato – szerokie vibrato
tr – trill – tryl (szybkie kostkowanie dwóch dźwięków)
TP – tremolo picking – kostkowanie tremolo (szybkie)
T – tapping – tapping (palcem prawej ręki)
S – slap – bardziej do basu – slapping
P – pop – nie jestem pewien, ale chyba klang przy grze basowej
< – fade in – pojawianie się nuty
^ – brush up – kostkowanie w górę
v – brush down – kostkowanie w dół

Back to Top