Interwał – różnica wysokości między dwoma dźwiękami

Interwał (wg. Wikipedii) to „różnica wysokości między dwoma dźwiękami” ujmując bardziej obrazowo jest to odległość między dwoma dźwiękami.

Nazwa         | Oznaczenie  | Ilość półtonów|
--------------+-------------+--------------+
Pryma czysta  |  (1)        |     0        |
Sekunda mała  |  (2b)       |     1        |
Sekunda wielka|  (2)        |     2        |
Tercja mała   |  (3b)       |     3        |
Tercja wielka |  (3)        |     4        |
Kwarta czysta |  (4)        |     5        |
Tryton        |  (5b / 4#)  |     6        |
Kwinta czysta |  (5)        |     7        |
Seksta mała   |  (6b)       |     8        |
Seksta wielka |  (6)        |     9        |
Septyma mała  |  (7b)       |    10        |
Septyma wielka|  (7)        |    11        |
Oktawa czysta |  (8)        |    12        |
--------------+-------------+--------------+

Alterowanie interwałów

Każdy interwał może być obniżony(b) lub podwyższony(#) o pół tonu. Poniżej graf, który przedstawia jak zmieniają się interwały:

interwaybr6

Jak czytać graf:

Bierzemy interwał przykładowo tercję wielką i śledzimy co się z nią stanie po obniżeniu(b) o pół tonu. Stanie się interwałem małym (tercja mała), jeżeli podwyższymy to będzie interwałem zwiększonym. Obniżając interwał mały uzyskujemy interwał zmniejszony. Interwały czyste natomiast po obniżeniu od razu stają się interwałami zmniejszonymi.

Przewroty interwałów

Przewrót interwału polega na przeniesieniu pierwszego dźwięku za drugi. Przykładowo tercja wielka(3) jest pomiędzy C-E, a pomiędzy E-C jest już seksta mała(6b).

Najprostszym sposobem na obliczanie interwałów jest odjęcie danego interwału od 9. Zobaczymy to na poprzednim przykładzie tercji wielkiej(3) „9 – 3 = 6” szybko i prosto widzimy, ze tercja po przewrocie staje się sekstą, ale skąd wiemy, że małą?

Istnieje kilka dodatkowych zasad:

  • interwał mały po przewrocie staje się wielki
  • interwał wielki po przewrocie staje się mały
  • interwał zmniejszony po przewrocie staje się zwiększony
  • interwał zwiększony po przewrocie staje się zmniejszony
  • interwał czysty po przewrocie pozostaje czysty

Teraz już wiadomo, że tercja wielka musiała się stać sekstą małą po przewrocie.

Jak interwały wykorzystują gitarzyści? Zobacz artykuł o interwałach, akordach i skalach na gitarze

Autor: Marek „WilQ” K. (http://chomikuj.pl/highwolf)

Back to Top