III Płockie Konfrontacje Gitarowe – Konkurs gitarowy!

III Płockie Konfrontacje Gitarowe
Regulamin konkursu
 1. Celem konkursu jest:
  • prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców;
  • popularyzacja gitary i muzyki gitarowej;
  • twórcze konfrontacje osiągnięć uczestników;
  • integracja uczestników konkursu;
  • wymiana doświadczeń w zakresie techniki gry na gitarze i gitarze basowej.
 2. Uczestnicy:
  • konkurs adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistówi zespołów gitarowych od duetu do oktetu (absolwenci Szkół Muzycznych II stopnia traktowani są jako zawodowcy – nie mogą brać udziału w konkursie);
  • w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych z poprzednich edycji;
  • prezentacje uczestników są otwarte dla publiczności;
  • w grupie solistów obowiązują dwie kategorie wiekowe: do 15 lat (włącznie) oraz od 16 lat.
 3. Zasady uczestnictwa:
  • wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępną na stronie www.mdk-plock.pl) należy przesłać na adres organizatora do dnia 29 kwietnia 2011 r., do karty należy dołączyć nagranie własnej prezentacji w formacie .AVI na płycie lub mailem (materiał może być nagrany telefonem komórkowym);
  • każdy wykonawca (zespół) może zaprezentować utwory własne lub z szeroko pojętej klasyki gitary, interpretacja utworów dowolna;
  • obowiązuje wykonanie na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej lub basowej;
  • łączny czas występu nie powinien przekraczać 12 minut; do regulaminowego czasu występu wlicza się czas strojenia instrumentu przed rozpoczęciem prezentacji;
  • dopuszcza się, w przypadku solisty, użycia podkładu z CD;
  • organizator zapewnia nagłośnienie: wzmacniacze gitarowei basowe.
 4. Etapy:
  • I etap: zakwalifikowanie laureatów do konfrontacji gitarowych;
  • II etap: wyłonienie zwycięzców w trakcie Płockich Konfrontacji Gitarowych.
 5. Nagrody:
  • Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny;
  • zbiorcza punktacja konkursowa udostępniona zostanie wszystkim zainteresowanym po zakończeniu konkursu, ogłoszeniu werdyktu jury i koncercie laureatów;
  • wszyscy uczestnicy i ich nauczyciele otrzymają dyplomy;
  • dla laureatów przewidziane są nagrody;
  • uczestnicy nagrodzeni w konkursie zobowiązani są do występu w koncercie laureatów w dniu 13 maja 2011 r. Nieobecność w koncercie laureatów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.
 6. Koszty:
  • uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu; istnieje możliwość rezerwacji noclegu – tel. 24 364 77 15/17; podczas konkursu przewidziane są występy zaproszonych gości (wstęp na koncerty MDK jest wolny od opłat).
 7. Termin i miejsce imprezy:
  • zakwalifikowanie laureatów do Płockich Konfrontacji Gitarowych do 5 maja 2011 r. (czwartek);
  • Płockie Konfrontacje Gitarowe 13 maja 2011 r. (piątek);
   Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
   09-400 Płock ul. Tumska 9a;
   KONTAKT: tel. 24 364 77 17 lub 24 364 77 15,
   fax 24 364 77 12; [email protected]
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Back to Top