Gitara.org

Jak czytać nuty. Tak i meritum.

TAKT

Takt – odcinek stale powtarzającego się schematu metrycznego (zobacz metrum) w utworze ograniczony „kreskami taktowymi” (linie pionowe).

METRUM

Metrum – współczynnik utworu muzycznego, który określa ilość „bazowych” nut w takcie oraz ich wartość rytmiczną.

Istnieją dwa podstawowe schematy metryczne
– dwuczęściowy (inaczej parzysty lub dwumiarowy), złożony z dwóch dźwięków z akcentem na pierwszy dźwięk.
– trzyczęściowy (inaczej nieparzysty lub trzymiarowy), złożony z trzech dźwięków z akcentem na pierwszy dźwięk.

Metrum zapisujemy za pomocą dwóch cyfr (jedna pod drugą) zaraz po kluczu.
Dolna cyfra oznacza nutę, która jest podstawową jednostką metryczną w utworze:
1 – cała nuta, 2 – półnuta, 4 – ćwierćnuta, 8 – ósemka itd.
Górna cyfra oznacza ilość nut bazowych (lub ich odpowiedników) w jednostce metrycznej. Inaczej mówiąc metrum informuje nas ile nut o danej wartości rytmicznej zmieści się w jednym takcie.

Przykład:

nuty-meritum

Dolna liczba (4) informuje nas, że podstawową jednostką metryczna jest ćwierćnuta.
Górna liczba (3) pozwala nam umieścić w takcie trzy ćwierćnuty lub ich odpowiedniki np. Półnuta + ćwierćnuta, dwie ćwierćnuty + dwie ósemki itp.

Autor: got3 (Guitarnet.pl)

Comments are closed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak czytać nuty. Długość nut i pauzy.

DŁUGOŚCI NUT Nuta - znak graficzny określający wysokość i czas trwania dźwięku. Każda nuta ma przyporządkowaną sobie „wartość rytmiczną”, czyli...

Zamknij