Gitara.org

Jak czytać nuty. Długość nut i pauzy.

DŁUGOŚCI NUT

Nuta – znak graficzny określający wysokość i czas trwania dźwięku.
Każda nuta ma przyporządkowaną sobie „wartość rytmiczną”, czyli czas trwania.

Wyróżniamy następujące wartości nut:

cala_nuta

Cała nuta – nuta o najdłuższej wartości rytmicznej Wygląd: owalna niewypełniona główka bez laski. Zazwyczaj wyznacza czas trwania jednego taktu.

polnuta

Półnuta – czas trwania równy połowie całej nuty
Wygląd: owalna niewypełniona główka z laską skierowaną w górę dla nut położonych poniżej środkowej linii pięciolinii lub w dół dla nut położonych na trzeciej linii lub wyższej.

cwiercnuta

Ćwierćnuta – czas trwania równy połowie półnuty lub jednej czwartej całej nuty.
Wygląd: owalną wypełnioną główkę z laską skierowaną w górę dla nut położonych poniżej środkowej linii pięciolinii lub w dół dla nut położonych na trzeciej linii lub wyższej.

osemka

Ósemka – czas trwania równy jednej ósmej całej nuty.
Wygląd: owalna, wypełniona główka z laską skierowaną w górę dla nut położonych poniżej środkowej linii pięciolinii lub w dół dla nut położonych na trzeciej linii lub wyższej i jedną chorągiewką po prawej stronie laski.

osemki

Kilka sąsiadujących ósemek można połączyć pojedynczą belką w grupę

szesnastka

Szesnastka – czas trwania równy jednej szesnastej całej nuty.
Wygląd: owalna, wypełniona główka z laską skierowaną w górę dla nut położonych poniżej środkowej linii pięciolinii lub w dół dla nut położonych na trzeciej linii lub wyższej i podwójną chorągiewką po prawej stronie laski.

szesnastki

Kilka sąsiadujących szesnastek można połączyć podwójną belką w grupę

I tak dalej np. następną wartością będzie trzydziestodwójka.
Wszystkie nuty dzielone są regularnie (dwójkowo) tzn. że każda kolejna nuta jest o polowe mniejsza od poprzedniej. Podział wartości rytmicznych wygląda następująco:

Cała nuta = 2 półnuty = 4 ćwierćnuty = 8 ósemek = 16 szesnastek = 32 trzydziestodwójki itd.

PAUZY

Pauza – znak graficzny który określa czas trwania ciszy lub czas, w którym instrument lub głos nie wybrzmiewa.

Każda pauza ma taki sam okres trwania jak odpowiadająca jej nuta. Wyróżniamy więc:

cala_pauza Cała pauza (odpowiada całej nucie).

pauza_polnutowa Pauza półnutowa (odpowiada półnucie).

pauza_cwiercnutowa Pauza ćwierćnutowa (odpowiada ćwierćnucie).

pauza_osemkowa Pauza ósemkowa (odpowiada ósemce).

pauza_szesnastkowa Pauza szesnastkowa (odpowiada szesnastce).

Itd. jak w przypadku nut.

Autor: got3 (Guitarnet.pl)

Comments are closed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak czytać nuty. Klucze.

Pięciolinia jest podstawą systemu liniowego dla zapisu dźwięków. Składa się z pięciu poziomych linii oraz pól pomiędzy nimi. Linie pięciolinii...

Zamknij